هشدار برای آسانسورهای فاقد قرارداد سرویس و نگهداری

هشدار برای آسانسورهای فاقد قرارداد سرویس و نگهداری

شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید در صورت بروز هرگونه مشکل و حوادث ناگوار به‌وسیله‌ی آسانسور، اگر آسانسور شما فاقد قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور باشد، هیچ قصور قانونی متوجه شرکت سازنده‌ی آسانسور نخواهد بود.

بنابراین:

  • مالکان و مدیران ساختمان باید توجه کنند که پس از نصب و راه اندازی آسانسور، بلافاصله باید قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور را با شرکت‌های رسمی و معتبر منعقد کنند. ایمن‌سازی و استانداردسازی آسانسورها از الزامات اجرایی مدیران و مالکان ساختمان می‌باشد.
  • مدیران و مالکان ساختمان وظیفه دارند ضمن عقد قرارداد سرویس و نگهداری دوره‌ای (که معمولا ماهیانه انجام می‌گیرد) برای بهره‌مندی از خدمات بازرسی، از سازمان ملی استاندارد ایران برای «بازرسی سالیانه» و «اخذ تاییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور» اقدام نمایند. این گواهینامه‌ و تاییدیه‌های ایمنی دارای اعتبار یک ساله بوده و پس از گذشت یک سال، نیاز به بازرسی مجدد دارند.
  • درصورتی که حادثه‌ی ناگوار و یا مشکلی برای کاربران آسانسور پیش بیاید و آسانسور فاقد قرارداد سرویس و نگهداری باشد، مسئولیت این موضوع برعهده‌ی مالکان و مدیران ساختمان است.
  • درصورتی که اقدامات لازم جهت ایمنی و استانداردسازی آسانسور توسط مدیران و مالکان آسانسور صورت گرفته باشد، در صورت بروز حاثه به تشخیص کارشناسان قضایی مقصر می‌تواند تکنسین و یا شرکت طرف قرارداد آسانسور باشد.
  • گاهی کاربران آسانسور می‌توانند با بی‌دقتی و رعایت نکردن نکات ایمنی، باعث بروز حوادث باشند؛ مانند استفاده از آسانسور خراب که از قبل به ساکنین اخطار داده شده است، وارد کردن خسارت به آسانسور که ممکن است خسارات جانی و مالی در پی داشته باشد. در صورت اثبات چنین موضوعاتی، کاربر مقصر بوده و باید مسئولیت وقوع حوادث را بر عهده بگیرد.

 


نوشته های مرتبط


دیدگاه خود را قرار دهید

Your email is safe with us.