هشدار برای آسانسورهای فاقد قرارداد سرویس و نگهداری

هشدار برای آسانسورهای فاقد قرارداد سرویس و نگهداری

شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید در صورت بروز هرگونه مشکل و حوادث ناگوار به‌وسیله‌ی آسانسور، اگر آسانسور شما فاقد قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور باشد، هیچ قصور قانونی متوجه شرکت سازنده‌ی آسانسور نخواهد بود. بنابراین: مالکان و مدیران ساختمان باید توجه کنند که پس از نصب و راه اندازی آسانسور، بلافاصله باید قرارداد سرویس …

بیشتر بخوانید