شماتیک کلی نصب آسانسور

شماتیک کلی نصب آسانسور و قطعات آن

در ساختمانهای مرتفع و چند طبقه، باید حتما آسانسور نصب شود تا افراد بتوانند به راحتی رفت و آمد کنند و نیازی به بالا و پایین رفتن از پله ها نداشته باشند. برای نصب آسانسور به تجهیزات و قطعات خاصی نیاز است تا آسانسور به درستی نصب شود و مشکلی پیش نیاید. تجهیزات و قطعات …

بیشتر بخوانید