گواهی استاندارد آسانسور

گواهی استاندارد آسانسور

طبق قانون مقررات ایمنی ساخت و نصب آسانسور، تمام مالکینی که می‌خواهند برای ساختمان خود مجوز پایان کار بگیرند، نیاز به گواهی استاندارد آسانسور دارند. این تنها یکی از گواهی‌های استاندارد آسانسور است و در وهله‌ی دوم تمام مالکین و ساکنان یک ساختمان برای حفظ ایمنی کاربران، نیاز به «استاندارد ادواری» نیز دارند.  مشاورین و …

بیشتر بخوانید